BOZP webinář

Osobní online školení BOZP a PO - školení pro NOVOU REALITU        (COVID 19). 

BOZP webinář 
online osobní školení BOZP a PO.

Moderně Vás a Vaše zaměstnance osobně online proškolíme v BOZP, PO, NCHLaS, školení řidičů referentů, školení práce ve výškách a mnoho dalších zákonných školení.

Individuální osobní online školení BOZP a PO - přímo pro Vás a Vaše zaměstnance.

Jen Vy a náš "bezpečák".

Zavolejte nebo nám napište a domluvte se na termínu školení. 

T: 739 570 507 

E: info@navymax.cz

Efektivní osobní online 

školení BOZP a PO

Pošleme Vám podrobnosti emailem na základě úvodního hovoru nebo online schůzky.

 Zavolejte nám HNED.

T: 739 570 507

"Heslo: CHCI BOZP WEBINÁŘ".

Dokumentace BOZP a PO

Pokud nemáte zpracovanou dokumentaci BOZP a PO, 

rádi Vám ji vypracujeme. 

Efektivní online schůzka s našim BOZP technikem je samozřejmostí.

Kontroly a prověrky BOZP a PO

Pomůže Vám vše zrealizovat. 

I online se dá udělat spousta věcí.

Reference

Ohlasy spokojených klientů

Jaroslav D.

personalista 

„Jedním slovem SUPER

Eva N.

HR manager

„Rychlé, plnohodnotné. Moc nám to pomohlo. Děkujeme Navy MAXakům.

Je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu? 
...ANO, JE!...

Školení o právních a ostatních předpisech podle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům toto školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Způsob zajištění školení stejně jako odpovědnost za jeho provedení je na zaměstnavateli. 
Skutečnost, že smluvní partneři nemohou realizovat své závazky v podobě uskutečnění školení, nemůže zaměstnavatele omluvit z plnění jeho zákonné povinnosti. 
Tento názor SÚIP potvrzuje i ustálená judikatura v této oblasti. 
Zaměstnavatel určuje obsah, rozsah, četnost, formu a způsob školení. 
Vše musí být dostatečně průkazné a potvrzující faktickou realizaci. 

Zaměstnavatel má díky našemu BOZP webináři - online školení BOZP, možnost i za současných podmínek tuto svou zákonnou povinnost zajistit.

Volejte pro více informací: 

739 570 507 nebo pište na: 

info@navymax.cz

Určitě se domluvíme.


Pomůžeme Vám s BOZP a PO.